De Klus Vakman baarn klusbedrijf timmerman

Dahliastraat 17
3742 RK Baarn
(Amersfoort en Soest)
K.v.K. nr: 66 81 18 64

Algemene Voorwaarden voor Aannemingen van werk 2013 ( AVA 2013 )

Vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013

Op het door ons uit te voeren werk zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen van werk 2013 (AVA 2013) , met aanvullingen, zie tekst onder de link. Klik voor inzien of downloaden van de Algemene Voorwaarden op onderstaande link:

AVA 2013.pdf

In afwijking van hetgeen in de AVA 2013 is vermeldt, is het onderstaande van toepassing;

• De onderhoudstermijn beloopt 3 maanden i.p.v. 30 dagen, ( zie art. 9.8 ) en gaat in nadat het werk geheel is uitgevoerd en de opdrachtgever het werk mondeling heeft goedgekeurd.

• De offerte geldt 2 maanden i.p.v. 30 dagen ( zie art. 1.3)

• Het is voor de opdrachtgever en andere personen niet toegestaan gebruik te maken van gereedschappen en / of materiaal zoals bijv. steigers en ladders van de aannemer of van zijn onderaannemer. De aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en gevolgkosten voortvloeiende uit schade en / of ongevallen ontstaan door het gebruik van zijn materieel en/of gereedschappen door andere personen.